REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Tarife RUR

TARIFE RUR INCEPAND CU 1 IULIE 2016NOTA:

Se aduce din nou la cunostinta profesionistilor inregistrati la RUR ca in conformitate cu prevederile legale, obligativitatea achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura le revine in mod direct, inregistrarea lucrarii pe coordonator realizandu-se numai pe baza platii. Pentru evitarea neintelegerilor cu beneficiarii lucrarii sau cu firma in care lucreaza profesionistul respectiv, atragem atentia asupra faptului ca valoarea tarifului trebuie inclusa in devizul de contractare a lucrarii. 

 
In situatia platii prin ordin de plata sau mandat postal, va rugam ca documentele de plata sa fie completate citet, cu numele si prenumele specialistului cu drept de semnatura, numele documentatiei si in cazul PUZ-ului suprafata.
 
Notă importantă:

În vederea facturării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură în conformitate cu Hotărârea nr. 195/14.04.2016 a Consiliului Superior al RUR (disponibilă şi aici), specialistul cu drept de semnătură trebuie să transmită Secretariatului RUR formularul disponibil aici, corespunzător completat şi semnat,împreună cu dovada plății, prin corespondenţă poştală sau remitere directă la sediul central al RUR sau la orice sediu de birou teritorial RUR, prin fax la nr. 021 311 83 38 sau prin e-mail: contabilitate
@rur.ro.
Formularul este disponibil pe suport fizic la toate sediile RUR sau poate fi transmis solicitantului prin fax sau corespondenţă electronică.

RUR nu emite factură proformă.
Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu

COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne