REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.20-2015


REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 20 / 2015
#COLECTIV

 
Descarca: Cuprins și editorial (.pdf)  

EDITORIAL
Lorin NICULAE
#Colectiv. Sau nevoia de coerență ca unitate #Colectiv. Or the need of coherence as unity

NO COMMENT

DOSAR / FILE

Mihai Cătălin ALEXANDRU
Policentralitate şi coerenţă metropolitană
Teză de doctorat susţinută de Mihai Cătălin Alexandru in 2014 sub indrumarea prof. em. dr. arh. Alexandru M. Sandu.
Fragmente esenţiale selectate de Doina BUBULETE
Polycentricity and Metropolitan Coherence
PhD Thesis defended by Mihai Cătălin Alexandru in 2014 under the Supervision of Prof. Emeritus Alexandru M. Sandu, Arch., PhD.
Essential Excerpts selected by Doina BUBULETE
Opinii / Opinions
Alexandru M. SANDU
Constantin ENACHE
Radu RADOSLAV
Gabriel PASCARIU
A 11-a Bienală a Oraşelor şi Urbaniştilor, Dublin, 14-16 octombrie 2015 / The 11th Biennial of Towns and Town Planners on the theme “Making Cities Work – Technology in Planning Practice”, Dublin, 14th-16th October 2015 31
Mihai Cătălin ALEXANDRU
Adaptare și hibridizare in cadrul orașelor in declin. LABORATOR BRĂILA – Abordări alternative ale periferiilor urbane in cadrul unui oraş cu creştere stagnată (B-LAB) / Adaptation and Hybridization within Cities in Decline. BRĂILA LABORATORY – Alternative Approaches to Urban Peripheries in Stagnant Cities (B-LAB)
Mihai Cătălin ALEXANDRU
Aspecte ale centralității urbane a Brăilei. Necesitatea unei reconfigurări / Aspects of Urban Centrality in Brăila City. The Necessity of a Reconfiguration
Mihai Cătălin ALEXANDRU
Paradoxul unui univers rural – Satul Peștera / The Paradox of a Rural Universe – Peștera Village

Cătălina IONIŢĂ
Golul ca instrument conceptual de investigare a organicităţii oraşului postindustrial. Teză doctorat susţinută de Cătălina Ioniţă in 2014 sub
indrumarea prof. em. dr. arh. Alexandru M. Sandu. Fragmente esenţiale selectate de Maria MĂNESCU
The Void as a Conceptual Instrument for Investigating the Organicity of the Post-Industrial City. PhD Thesis defended by Cătălina Ioniţă in 2014 under the Supervision of Prof. Emeritus Alexandru M. Sandu, Arch., PhD. Essential Excerpts selected by Maria MĂNESCU
Opinii / Opinions
Alexandru M. SANDU
Radu RADOSLAV
Angelica STAN
Cătălina IONIȚĂ
Aspecte ale informalității urbane / Aspects of Urban Informality
Kázmér KOVÁCS
Proiectarea de oraşe-capitală – Belgrad, Bucureşti, Sofia / Planning Capital Cities – Belgrade, Bucharest, Sofia (Grigor Doytchinov, Aleksandra Đukić, Cătălina Ioniţă (Editori)
Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU
URBANEYE, un festival necesar / URBANEYE, a Necessary Festival

Mihai Cătălin ALEXANDRU şi Cătălina IONIŢĂ
Radu RADOSLAV
Lecţii de responsabilitate. O cronologie / Responsibility Lessons. A Chronology
Liviu IANĂŞI
Pierdute viitoruri ipotetice / Lost Hypothetical Futures
Angelica STAN
Dăruire și creativitate / Devotion and Creativity
Constantin ENACHE
Cum putem să ni-i mai păstrăm alături / What Can We Do to Keep Them Still Close?
Gabriel PASCARIU
Urbanistul şi arhitectul, un tandem exemplar / The Architect and the Urban Planner, an Exemplary Tandem
Andreea UDREA
Prietenii mei / My Friends

In Memoriam
Vlad ŢELEA
Vasile ŢELEA
Andrei BUCĂ
Cătălin CARAGEA
Maria VULCU
Cristian BLIDARIU
Ioan TRIPA (Kuki)
Ileana TUREANU
Alex PASCU
Sorin VASILESCU
Gabriel PASCARIU
20 minute. O ectopie urbană / 20 minutes. An Urban Ectopy
Vlad BUȘCĂ
GOODBYE TO GRAVIT Y

PORTRET
Irina TULBURE
Profesorul Octav Radu-Laurian
AGORA
Radu RADOSLAV
O nouă etică?
PAGINA RUR
Gabriel PASCARIU
In atenția specialiștilor cu drept de semnătură inscriși in Tabloul Național al Urbaniștilor!

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.
Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019

Premiul de excelență "Mihai Alexandru" adresat tinerilor cercetători în urbanism, ediția IV/2019

Primăria Municipiului Galați a lansat două concursuri urbanistice "Reamenajare si refunctionalizare zona VALEA TIGLINEI si FALEZA DUNARII "
Documentele pot fi vizualizate pe site-ul Primăriei Municipiului Galați sau accesând link-ul https://www.primariagalati.ro/portal/.