REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.18-2014
 

REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 18 / 2014
VĂ PLAC SPAȚIILE PUBLICE?


Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)

CUPRINS / CONTENT / CONTENU

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Lorin NICULAE
Spaţiul public, de la zonificare la spaţiul pentru toţi / Public space, from zonification to space for all / L’espace public, de la zonification à l’espace pour tous (4)


REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Maria MĂNESCU
Estetică urbană şi spaţiu public / Urban Aesthetics and Public Space / Esthetique urbaine et espace public (8)

Mac CONSTANTINESCU, Mihai ARŢĂREANU, Sandu ELIAD
Aspecte de artă în Bucureşti / Facts about Arts in Bucharest / Faits d’Art en Bucarest (10)
Estetica străzii / Street Aesthetic / L’esthétique de la rue (10)
Pentru o artă urbanistică / A Pleading for Urban Art / Une plaidoirie pour l’Art Urbain (13)
Spectacolele străzii / The Street Performances / Les spectacles de rue (15)

Pierre MONTAL, Patrice NOISETTE
O definiţie a spaţiului public/ A definition of the Public Space / Une definition de l’espace public (17)


EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Cezara MUCENIC
Expoziţia „Primăria Municipiului Bucureşti (1864-1944) – Serviciul Tehnic” (18)

Alina BĂILEŞTEANU
Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, 2014, ediţia a VIII-a (21)


Irina TULBURE
Expoziţia „Vederi încântătoare. Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60–‘70” (22)

Cătălina IONIŢĂ
URBANEYE film festival, un exerciţiu de privire urbană (25)

Daniela PUIA
Bienala Naţională de Arhitectură 2014 (27)


PORTRET / PORTRAIT

Andreea Radu UDREA
Sir Peter Geoffrey Hall (19 martie 1932 – 30 iulie 2014) (34)


DOSAR / FILE / DOSSIER (37)

Concursul de fotografie: Spaţiu public, identitate, percepţie / Photography Contest : Public Space, Identity, Perception /
Concours de photographie : Espace public, identité, perception

Lorin NICULAE
Imaginea spaţiului public trăit / Image of the Lived Public Space / L’image de l’espace public vécu (38)

Premii/Prizes/Prix
General (39)
Eseu fotografic / Photographic Essay / Essai Photographique (46)

Menţiuni/Mentions
General (51)
Eseu fotografic / Photographic Essay / Essai Photographique (54)


Fotografiile membrilor juriului / Jury’s Photos / Les photos du jury
Vlad EFTENIE (60)
Andrei MĂRGULESCU (62)
Lorin NICULAE (63)
Radu SANDOVICI (64)
Octavian CARABELA (65)

Bénédicte VACQUEREL, Sindy QUÉRÉ, Guillaume LEBON
Şantier în lucru – oraşele de după / Șantier în lucru – the cities after / Şantier în lucru – les villes d’après (66)


Masa rotundă / Round Table / Table ronde
Vă plac spaţiile publice? / Do you Like Public Spaces? / Aimez-vous les espaces publics?
Moderator: Ileana TUREANU (79)


INTERVIU / INTERVIEW
Spaţiul public, ingredient de bază al vieţii sociale / Public space, core ingredient of social life / L’espace public, ingrédient de base de la vie sociale
Interviu cu / Interview with Ali Madanipour (100)


AGORA

Gabriel PASCARIU
Ziua Mondială a Urbanismului 2014 în România / Word Town Planning Day 2014 in Romania / Journée Mondiale de l’Urbanisme 2014 en Roumanie (106)

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.