REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.18-2014
 

REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 18 / 2014
VĂ PLAC SPAȚIILE PUBLICE?


Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)

CUPRINS / CONTENT / CONTENU

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Lorin NICULAE
Spaţiul public, de la zonificare la spaţiul pentru toţi / Public space, from zonification to space for all / L’espace public, de la zonification à l’espace pour tous (4)


REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Maria MĂNESCU
Estetică urbană şi spaţiu public / Urban Aesthetics and Public Space / Esthetique urbaine et espace public (8)

Mac CONSTANTINESCU, Mihai ARŢĂREANU, Sandu ELIAD
Aspecte de artă în Bucureşti / Facts about Arts in Bucharest / Faits d’Art en Bucarest (10)
Estetica străzii / Street Aesthetic / L’esthétique de la rue (10)
Pentru o artă urbanistică / A Pleading for Urban Art / Une plaidoirie pour l’Art Urbain (13)
Spectacolele străzii / The Street Performances / Les spectacles de rue (15)

Pierre MONTAL, Patrice NOISETTE
O definiţie a spaţiului public/ A definition of the Public Space / Une definition de l’espace public (17)


EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Cezara MUCENIC
Expoziţia „Primăria Municipiului Bucureşti (1864-1944) – Serviciul Tehnic” (18)

Alina BĂILEŞTEANU
Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială, 2014, ediţia a VIII-a (21)


Irina TULBURE
Expoziţia „Vederi încântătoare. Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ’60–‘70” (22)

Cătălina IONIŢĂ
URBANEYE film festival, un exerciţiu de privire urbană (25)

Daniela PUIA
Bienala Naţională de Arhitectură 2014 (27)


PORTRET / PORTRAIT

Andreea Radu UDREA
Sir Peter Geoffrey Hall (19 martie 1932 – 30 iulie 2014) (34)


DOSAR / FILE / DOSSIER (37)

Concursul de fotografie: Spaţiu public, identitate, percepţie / Photography Contest : Public Space, Identity, Perception /
Concours de photographie : Espace public, identité, perception

Lorin NICULAE
Imaginea spaţiului public trăit / Image of the Lived Public Space / L’image de l’espace public vécu (38)

Premii/Prizes/Prix
General (39)
Eseu fotografic / Photographic Essay / Essai Photographique (46)

Menţiuni/Mentions
General (51)
Eseu fotografic / Photographic Essay / Essai Photographique (54)


Fotografiile membrilor juriului / Jury’s Photos / Les photos du jury
Vlad EFTENIE (60)
Andrei MĂRGULESCU (62)
Lorin NICULAE (63)
Radu SANDOVICI (64)
Octavian CARABELA (65)

Bénédicte VACQUEREL, Sindy QUÉRÉ, Guillaume LEBON
Şantier în lucru – oraşele de după / Șantier în lucru – the cities after / Şantier în lucru – les villes d’après (66)


Masa rotundă / Round Table / Table ronde
Vă plac spaţiile publice? / Do you Like Public Spaces? / Aimez-vous les espaces publics?
Moderator: Ileana TUREANU (79)


INTERVIU / INTERVIEW
Spaţiul public, ingredient de bază al vieţii sociale / Public space, core ingredient of social life / L’espace public, ingrédient de base de la vie sociale
Interviu cu / Interview with Ali Madanipour (100)


AGORA

Gabriel PASCARIU
Ziua Mondială a Urbanismului 2014 în România / Word Town Planning Day 2014 in Romania / Journée Mondiale de l’Urbanisme 2014 en Roumanie (106)

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.


ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu
Săptămâna trecută ne-a mai părăsit un bun specialist, arhitect ALBU Ion Adrian unul dintre cei care au pus bazele Registrului Urbaniştilor din România. Înmormântarea a avut loc în București în data de 3 mai 2019.  Incepând cu anul 1992 a ocupat diverse funcții de conducere în administrația publică locală și centrală, punându-și cunoștințele profesionale în susținerea și dezvoltarea activității din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. A fost doi ani Arhitect Șef și Sef Serviciu Urbanism la Primăria Sectorului 2- București, apoi șase ani Arhitect Șef Adjunct și Director General-Direcția Generală Autorizații din Primăria Municipiului București, după care a lucrat patru ani ca Director General Adjunct al Direcției Generale pentru Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Politica Locuirii din cadrul Ministerul Transportului, Construcțiilor și Turismului. Peste tot a lucrat cu mult profesionalism, pasiune. Profesionalismul, perfecţionismul, abilităţile manageriale, exigenţa, corectitudinea şi spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. A fost apropiat de secretariatul RUR, în mod special în perioada în care era membru al Consiliului Superior. Dispariţia sa este o mare pierdere pentru urbanişti, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace.