REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.16-17-2014


REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 16-17 / 2014
PARCELĂRI ȘI EXTINDERI DE ORAȘE


Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)

CUPRINS / CONTENT / CONTENU

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Mihai ALEXANDRU
De la parcelare la extindere – Alfabet pentru o fizionomie a orașului / From allotment to expansion – An Alphabet for an Urban Physiognomy / Du lotissement à l’étalement urbain – Alphabet pour une physionomie urbaine (4)

 
REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Cincinat Sfinţescu, Parcela şi blocul în constituirea oraşelor / The Plot and the Block in the Formation of Cities / Le lot et l’îlot dans la formation des villes (8)

 
EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Mihai ALEXANDRU, Cătălina IONIŢĂ
Forumul Urban Mondial, ediția a 7-a (22)

Mihai ALEXANDRU
A X-a Bienală de Urbanism, Centrul de Congrese Estoril, Portugalia (24)

Lorin NICULAE
Reinvent your N.E.S.T. (26)

Matei COCHECI
Seminar internaţional “Cities in Crisis – Cities in Development” (28)

Ana Maria VRABIE, Reinhold STADLER LEHEL
„Sustenabilitatea și orașul: America și lumea urbană“ Salzburg Global Seminar 2013, American Studies Association (29)

Sebastian GUȚĂ
Promoţia 2013 a masterelor Facultăţii de Urbanism “Atelierul B4” al UAUIM devine Atelierul A.A.U.P.R. (30)

 
Recenzii / New Releases / Nouvelles apparitions

Kazmer KOVACS
Françoise Choay, Vincent Sainte Marie Gauthier, „Haussmann – conservateur de Paris“ (32)

Irina TULBURE
Studii de Istoria și Teoria Arhitecturii (SITA). „Printed in Red. Architectural Writings during Communism“
Alexandru Răuţă, „Negocierea Centrului Civic. Arhitecți și politicieni români în România secolului XX“ (33)

Corina CHIRILĂ, Andrei MITREA
Priza şi carisma periodicelor de amenajare a teritoriului. Journal of Urban and Regional Analysis (JURA) (35)

Maria MĂNESCU, Gabriel PASCARIU
Revista REPERE 2013 (36)

 
NO COMMENT (40)
 
DOSAR / FILE / DOSSIER (44)

Cătălin SÂRBU
Expansiune urbană, dinamică teritorială / Urban expansion, territorial dynamics / Etalement urbain, dynamique territoriale (46)

 
Constantin ENACHE
Extinderea localităţilor prin operaţiuni de parcelare, doar un desen frumos ? / Local expansion through allotment, just a skilful drawing? / L’expansion des localités à travers des opérations de lotissement, seulement un beau dessin? (52)

Mihai ALEXANDRU
Intercondiţionări între extinderea urbană şi centrul oraşului / Inter-conditionings between urban expansion and the centre of the city / Des conditionnements entre l’expansion urbaine et le centre – ville (58)

Angelica STAN
Expansiune şi conflict în contextul crizei economice / Expansion and conflict in the context of the economic crisis / Expansion et conflit dans le contexte de la crise économique (64)

Andreea POPA
Urbanizarea şi transformarea peisajului agricol european / Urbanisation and transformation of the European agrarian landscape / L’urbanisation et la transformation du paysage agricole européen (69)

Hanna DERER
Parcelarea Bazilescu din Bucureşti(i Noi). Utopie, escrocherie sau vis împlinit? / The Bazilescu Allotment in Bucureştii Noi district. Utopia, swindle, or dream come true? / Le lotissement Bazilescu dans le quartier Bucureştii Noi. Utopie, escroquerie ou rêve accompli? (72)

Irina CALOTĂ
Parcelări pentru funcţionari şi demobilizaţi în comunele suburbane ale capitalei în perioada interbelică / Allotments for clerks and ex-service people in the suburban communities of Bucharest in the inter-war period / Lotissements pour employés et démobilisés dans les communes suburbaines du Bucarest d’entre-deux guerres (78)

Cristina WOINAROSKI
Parcurile interioare sau lotizările rezidenţiale în jurul unor parcuri publice. Parcul Ioanid din Bucureşti / The interior parks or the residential allotments surrounding public parks. The Ioanid Park in Bucharest / Les parcs intérieurs ou les lotissements résidentiels autour des parcs publics. Le Parc Ioanid de Bucarest (86)

Lucian Alexandru GĂVOZDEA
Parcelări la Sibiu la sfârşit de secol XIX şi început de secol XX. Protecţia (împotriva ne) firescului / Allotments in Sibiu at the end of the XIXth century and the beginning of the XXth century. The protection against the artificial / Des lotissements à Sibiu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La protection contre l’artificiel (90)

Andrei VOINEA
Parcelarea Cartierului C.F.R. Dârste: revendicările ceferiştilor şi oraşul-grădină / Allotment for the railway employees in the district of Dârste: their claims and the garden city / Le lotissement du quartier ferroviaire de Dârste: les revendications des cheminots et la cité-jardin (97)

Vlad Sebastian RUSU
Parcelări în Clujul interbelic. Campusul universitar „Donath“ / Allotments in Cluj during the inter-war period. The Donath university campus / Des lotissements à Cluj dans l’entre-deux guerres. Le campus universitaire Donath (100)

Radu RADOSLAV, Ștefana BĂDESCU, Mihai-Ionuţ DANCIU
Evoluţia parcelării în relaţie cu extinderea aglomerării urbane Timişoara / The evolution of the allotment in relation to the expansion of the Timişoara urban agglomeration / L’évolution du lotissement par rapport à l’expansion de l’agglomération urbaine dans la ville de Timişoara (107)

Cătălina PREDA
Charlottenburg. O poveste din Banat / A story from Banat / Une histoire de Banat (110)

Matei COCHECI
Expansiunea urbană în Zona Metropolitană Braşov. Analiza calitativă a degradării mediului.
Periferii în tranziţie / Urban expansion in Braşov metropolitan area. The qualitative analysis of the environmental degradation / L’étalement urbain dans la zone métropolitaine de Braşov. L’analyse qualitative de la dégradation de l’environnement (112)

Dorin BOILĂ
Extravilanul rural, resursă fundamentală în teritoriu / The Rural-Urban Fringe, a Fundamental Territorial Resource / Les franges urbaines, une ressource territoriale fondamentale (116)

Andrei CEBOTARU
Periferii în tranziție / Peripheries in a period of transition / Des périphéries en transition (118)

Reinhold STADLER LEHEL
Zona de Nord a Bucureștiului între dezvoltare necontrolată și creștere inteligentă/ urbanism compact / The North Area of Bucharest between Urban Sprawl and Smart Growth/ Compact Urban Planning / La zone du nord de Bucarest entre étalement urbain et croissance intelligente/urbanisme compact (122)

 
PROIECTE / PROJECTS / PROJETS (126)

Sorin GABREA
Proiecte imobiliare în zona de nord a capitalei / Real-estate Projects in the North Area of Bucharest / Projets immobiliers dans la zone du nord de Bucarest (128)

Maria ENACHE
Ansamblu de locuinţe pentru tineri în orașul Chitila / Residential Ensemble for Young People in the “Chitila” Community / Ensemble résidentiel pour jeunes dans la commune de « Chitila » (136)

Edmund Eugen FUTÓ
Valorificarea imobiliară, o platformă de negociere urbană / The Real Estate – an Urban Negotiation Platform / La valorisation immobilière – une plateforme de négociation (139)

Simona DOBRESCU
Expansiunea urbană şi regenerarea oraşelor, o abordare echilibrată / Reflections on Finding Balanced Approaches to City Expansion and Inner City Regeneration (142)

Conceptul Strategic Bucureşti 2035 (150)

Reinhold STADLER LEHEL
Modelare matematică pentru Bucureşti şi teritoriul său de influenţă / Mathematical Model for Bucharest and its Territory of Influence / Modèle mathématique pour Bucarest et son territoire d’influence (152)

Cerasella CRĂCIUN
Peisajul – promotor al spațiului public şi „produs-motor” de dezvoltare urbană / Landscape – Promoter of the Public Space and a “Motor Product” of Urban Development / Le paysage – promoteur de l’espace public et « produit-moteur » de développement urbain (158)

Angelica STAN
Macropeisajul şi peisajul urban al periferiilor: Bucureşti şi teritoriul său de influenţă / The Macrolandscape and the Urban Landscape of the Peripheries: Bucharest and its Influential Territory / Le macropaysage et le paysage urbain des périphéries: Bucarest et son territoire d’influence (161)

Cătălin SÂRBU
Raport de expertiză privind locuirea în Bucureşti / Expert Report on Dwellings in Bucharest / Raport d’éxpertise sur le logement en Bucarest (165)

Mihaela Hermina NEGULESCU
Infrastructura de transport şi mobilitate în Bucureşti / Infrastructure of Transports and Mobility / Infrastructure de transport et mobilité (169)

 
ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS (175)

AGORA (180)

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.