REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Revista URBANISMUL nr.14-15-2013


 

REVISTA URBANISMUL - SERIE NOUĂ
NR. 14-15 / 2013
EDUCAȚIE ÎN URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Descarca: Cuprins si Argument (.pdf)
 

CUPRINS / CONTENT / CONTENU

 

EDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIAL

Liviu IANĂŞI

Oraşele in schimbare… şi schimbări in educaţia profesioniştilor /Changing cities… and changes in the professionals’ education / Les villes en changement… et des changements dans l’éducation des professionnels

 

REPERE / REFERENCE POINTS / REPÈRES

Cincinat SFINŢESCU

Invăţămantul urbanisticei / Education in Urban Planning / Education en urbanisme

 

EVENIMENTE / EVENTS / ÉVÉNEMENTS

Lorin NICULAE

Citybilitate
 

Matei COCHECI

Conferinţa / Conference / Conférence Creative Factories
 

Matei COCHECI

Planul Urbanistic Zonal Piaţa Romană in dezbatere la Primăria Municipiului Bucureşti / Zonal Urban Plan for Romana Square in Debate at Bucharest City Hall / Plan d’Urbanisme Zonal pour la Place Romana

 

Dorina POJANI

Probleme actuale in invăţămantul de arhitectură şi urbanism /Contemporary Issues in Architecture and Urban Design Education / Problèmes contemporaines de l’éducation en architecture et urbanisme

 

Gabriel PASCARIU

Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din Romania, o resuscitare indelung aşteptată! / The Romanian Professional Association of Urban Planners, a Long-Awaited Revival! / L’Association Professionnelle des Urbanistes Roumains, la longuement attendue ressuscitation!

 

Sebastian GUŢĂ

Expoziţia „Urbanismul printre urbanişti”, vernisaj şi prezentare oficială a Asociaţiei Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din Romania / “Urban Planning among Urban Planners” / « L’Urbanisme parmi les urbanistes »

 

Recenzii / New Releases / Nouvelles apparitions

Toader POPESCU

Nicolae LASCU, Bulevardele bucureştene pană la Primul Război Mondial / The Avenues of Bucharest before the First World War / Les boulevards de Bucarest avant la Première Guerre Mondiale

 

Alexandra HAJNŠEK

Caiete ARA: Arhitectură. Restaurare. Arheologie / ARA Notebooks: Architecture. Restoration. Archaeology / Les Cahiers ARA: Architecture. Restauration. Archéologie

 

Gheorghe ELKAN

Constantin Jugurică, Bucureştiul cutremurat 1977-1989 / Trembled Bucharest 1977-1989 / Bucharest tremblant 1977-1989

 

Miodrag VUJOŠEVIĆ

International Journal SPATIUM, Serbia / Revista Internaţională SPATIUM / La Revue Internationale SPATIUM

 

Maria MĂNESCU

Ion Al. Davidescu, Noţiuni de urbanism. Curs predat la Şcoala Politehnică Carol al II-lea (1937) / Urban Planning Concepts. Course taught at the Polytechnical School Charles II in 1937 / Notions d’Urbanisme. Cours enseigné dans l’École Polytechnique Charles II en 1937

 

DOSAR / FILE / DOSSIER 40

Trebuie să avem o logică de dezvoltare acum, pentru atunci! / We need today a logic of development for tomorrow! /

Nous avons besoin aujourd’hui d’une logique de developpement pour demain!

Interviu cu Președintele RUR, profesor emerit Alexandru M. Sandu, realizat de Ileana Tureanu / Interview with the President of the Register of Romanian Urban Planners, Professor Emeritus Alexandru M. Sandu, conducted by Ileana Tureanu / Interview avec le Président du Registre des Urbanistes Roumains, le professeur émérite Alexandru M. Sandu réalisé par Ileana Tureanu

 

Klaus R. KUNZMANN

AESOP 2012, Jubileul de Argint / AESOP 2012, the Silver Jubilee / AESOP 2012, le Jubilé d’Argent

Arhitectura peisagistică şi provocarea calităţii vieţii urbane. Interviu cu Simon Bell, preşedinte ECLAS / The challenges of landscape architecture of providing better city life. An interview with Professor Simon Bell, president of ECLAS / Les défis de l’architecture paysagère d’améliorer les conditions de vie (M. Alexandru)

 

Andreea POPA

Abordarea educaţiei de urbanism la nivel european / The European Approach of Education in Urban Planning / L’approche européenne de l’éducation en urbanisme

 

Eric RAIMONDEAU, Bernard LENSEL

Blocarea accesului urbaniştilor diplomaţi la funcţii publice teritoriale. Experienţa franceză / Blocking the Access of Certified Urban Planners to the territorial public functions. The French Experience / Le blocage des diplomés en urbanisme dans la fonction publique territoriale

 

MASA ROTUNDĂ: Oraş şi dezvoltare urbană, teritoriu şi dezvoltare regională, educaţie / City and Urban Development, Territory and Regional Development, Education / Ville et développement urbain, territoire et développement régional, éducation

 

Andreea D. UDREA

Inceputurile invăţămantului superior de urbanism in Romania / The Beginnings of the Higher Education in Urban Planning in Romania / Les débuts de l’enseignement supérieur en urbanisme en Roumanie

 

Oana LUCA

Virgil Ioanid, formator in inginerie urbană / Virgil Ioanid, a Trainer in Urban Engineering / Virgil Ioanid, un formateur en ingénierie urbaine
 

Urbanitatea urbanismului / The Urbanity of Urban Planning / L’urbanité de l’urbanisme.

Interviu cu profesor Petre Derer / Interview with Professor Petre Derer / Interview avec le professeur Petre Derer (G. Pascariu)

 

FACULTATEA DE URBANISM UAUIM

Facultatea de Urbanism in peisajul universitar romanesc şi european / The Faculty of Urban Planning among the Romanian and European Universities / La Faculté d’Urbanisme parmi les universités roumaines et européennes

Interviu cu decanul Facultăţii de Urbanism din Bucureşti, Tiberiu Florescu / Interview with the Dean of the Faculty of Urban Planning in Bucharest, Tiberiu Florescu / Interview avec le Doyen de la Faculté d’Urbanisme de Bucarest, Tiberiu Florescu (M. Mănescu)

 

Angelica STAN

Inteligenţa educaţiei, educaţia inteligenţei / The Intelligence of Education, the Education of Intelligence / L’intelligence de l’éducation, l’éducation de l’intelligence

 

Radu Gabriel PĂTRAŞCU, Loredana MICU

Facultatea de Urbanism, serie nouă / The Faculty of Urban Planning, New Series / La Faculté d’urbanisme, nouvelle série

Un ghid al erorilor in urbanism / A Guide of the Errors in Urban Planning / Un guide des erreurs en urbanisme. Scurt dialog cu profesor Doina Cristea / Brief Dialogue with Professor Doina Cristea / Courte dialogue avec le professeur Doina Cristea (M. Rădulescu)

 

Florin C. MACHEDON

Master de Dezvoltare Urbană Integrată 1999-2011 / Integrated Urban Development Master Programme 1999-2001 / Master de Développement Urbain Integré 1999-2001

 

Gabriel PASCARIU

Master de Amenajarea Teritoriului şi Dezvoltare Regională / Spatial Planning and Regional Development Master Programme / Master d’Aménagement du Territoire et Développement Régional

 

Liviu IANĂŞI

Master de Management urban pentru oraşe competitive / Urban Management for Competitive Cities Master Programme / Master de Gestion Urbaine pour des Villes Compétitives

 

Mihaela Hermina NEGULESCU

Master de Mobilitate urbană / Urban Mobility Master Programme / Master de Mobilité Urbaine

Peisajul, ingredient al mentalului colectiv / Landscape, an Ingredient of the Collective Mentality / Le paysage, un ingrédient du mental collectif. 
Interviu cu profesor Angela Filipeanu / Interview with professor Angela Filipeanu / Interview avec Professeur Angela Filipeanu (A. Stan)

 

Cerasella CRĂCIUN

De la peisaj natural la peisaj antropic şi cultural prin lectura sensibilă a peisajului. O scurtă istorie a invăţămantului de specialitate peisagistic / From the Natural Landscape to the Anthropic and Cultural Landscape through the Sensible Reading of the Landscape. A Brief History of the Higher Education in Landscape Planning / Du paysage naturel au paysage anthropique et culturel par la lecture sensible du paysage. Courte histoire de l’enseignement spécialisé en architecture paysagère

 

Ellen FETZER

Programele intensive Erasmus: Perspectivele periferiei urbane. Studiu de caz: Bucureşti / Erasmus Intensive Programmes: Perspectives for the Urban Periphery: A Case Study from Bucharest / Les Programmes Intensifs Erasmus: les perspective de la périphérie urbaine. Etude de cas: Bucarest

 

Andreea POPA, Mihaela HĂRMĂNESCU

Exerciţiu internaţional de planificare şi intervenţie in peisaj: de la detaliu la teritoriu / International Planning and Landscape Intervention Exercice: from Detail to Territory / Exercice international de planification et d’intervention dans le paysage: du détail au territoire 

 

Sorina-Georgiana RUSU

Porţi deschise spre Facultatea de Urbanism / Open Gates at the Faculty of Urban Planning / Portes ouvertes à la Faculté d’Urbanisme

 

Sebastian GUŢĂ

Asociaţia Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din Romania, continuitate spre profesionalism / The Romanian Association of Urban and Landscape Planners Graduates, Continuity to Professionalism / L’Association des Urbanistes et Paysagistes Licenciés de Roumanie, continuité vers professionalisme

 

Matei COCHECI

Clubul Studenţilor Urbanişti, o interfaţă intre studenţi şi practica reală in urbanism şi amenajarea teritoriului / The Urban Planner Students’ Club, an Interface between Students and Real Practice in Urban and Spatial Planning / Le Club des Etudiants Urbanistes, une interface entre les étudiants et la pratique réelle en urbanisme et aménagement du territoire

 

Radu RADOSLAV, Marius Stelian GĂMAN, Ştefana BĂDESCU, Ana Maria BRANEA, Mihai-Ionuţ DANCIU

Metoda “Peer Instruction” aplicată in urbanism la Universitatea Politehnică din Timişoara / The Peer Instruction Method Applied in Urban Planning at the Polytechnical University of Timişoara / La méthode Peer Instruction appliquée en urbanisme à l’Université Polytechnique de Timişoara

 

Lorin NICULAE

Şcoala de vară de arhitectură socială participativă ARHIPERA 2 /Social Participative Architecture Summer School ARHIPERA 2 / L’école d’été d’architecture sociale participative ARHIPERA 2

 

AGORA
 

ENGLISH ABSTRACTS / RESUMÉS EN FRANÇAIS


Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu

COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne