REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

LICITAȚIE PUG SLĂNIC MOLDOVA

Primăria orașului stațiune turistică Slănic Moldova, jud. Bacău, organizează LICITAȚIE „ Actualizare plan urbanistic general și regulament local de urbanism al orașului SLĂNIC MOLDOVA”

Principalele caracteristici ale localității sunt:

 1            Populatia inclusiv localitatile apartinatoare:         4198 locuitori

 2            Nr. gospodarii    1600;
 3            Locuințe               2000;
 4            Suprafata teritoriului administrativ =       11413  ha;
 5            Suprafaţa teren intravilan.            391 ha;
 6            Suprafaţa teren extravilan:          11022 ha;
 7            Localitati componente (cartiere)               Slanic Moldova, Cerdac, Cireșoaia;
 8            Infrastructura rutieră:    DN, DC;
 9            Infrastructură feroviară:                NU;
10           Stațiune balneo-climaterică:        DA;
11           Scoli       4;
12           Grădinițe             3;
13           Monumente istorice:     3;
14           Rezervatii si monumente ale naturii:        2;

Atașăm Caietul de sarcini al licitației.

Primaria orașului Slănic Moldova este deschisă oricăror observații, sugestii de îmbunătățire.
Rugăm pe cei interesați să ne contacteze pentru informații, precizări suplimentare.

e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro;
web: www.primariaslanicmoldova.ro;
tel: 0234/348119; fax: 0234/348829;

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.
ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu


Pe 16 noiembrie 2018 ne-a părăsit d-l arh. Crișan Victor Popescu, unul dintre părinții fondatori ai Registrului Urbaniștilor din România. Înmormântarea are loc pe 19 noiembrie la Fălticeni. A pregătit apariția RUR, în care a fost timp de treisprezece ani membru al Consiliului Superior, opt ani Președinte Delegat, și patru ani Președinte al Comisiei de Disciplină. Profesionalismul, perfecționismul, abilitățile manageriale, exigența, corectitudinea și spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. Dispariția sa este o mare pierdere pentru urbaniști, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată.