REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

legislatia domeniului

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul- actualizata iunie 2017
OUG nr.51 din 21.06.2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si pentru prorogarea unor termene

Legea de amenajare a teritoriului national

Norme de aplicare a Legii 350/2001 - ORDIN 233/2016

Legea 50/ 1991 actualizata 2018 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata 2018
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii in constructii, actualizata
Legea locuintei 114/ 1996 (actualizata la data de 23.06.2017)
Legea 184/ 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (actualizata la data de 06.04.2017)
Legea 200/ 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale (actualizata la data de 22.06.2016)
Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017)
Legea 265 /2006 privind protectia mediului
Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.03.2018)
Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior

ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
Legea 135/ 2014 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatiilor

DIRECTIVE:

Ghiduri elaborare documentații de urbanism

Ordinul 90/1991

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu

COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne