REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

legislatia domeniului

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul- actualizata iunie 2017
OUG nr.51 din 21.06.2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si pentru prorogarea unor termene

Legea de amenajare a teritoriului national

Norme de aplicare a Legii 350/2001 - ORDIN 233/2016

Legea 50/ 1991 actualizata 2018 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata 2018
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii in constructii, actualizata
Legea locuintei 114/ 1996 (actualizata la data de 23.06.2017)
Legea 184/ 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (actualizata la data de 06.04.2017)
Legea 200/ 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale (actualizata la data de 22.06.2016)
Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice (actualizata 07.11.2017)
Legea 265 /2006 privind protectia mediului
Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (actualizata 30.03.2018)
Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior

ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
Legea 135/ 2014 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatiilor

DIRECTIVE:

Ghiduri elaborare documentații de urbanism

Ordinul 90/1991

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.
ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu


Pe 16 noiembrie 2018 ne-a părăsit d-l arh. Crișan Victor Popescu, unul dintre părinții fondatori ai Registrului Urbaniștilor din România. Înmormântarea are loc pe 19 noiembrie la Fălticeni. A pregătit apariția RUR, în care a fost timp de treisprezece ani membru al Consiliului Superior, opt ani Președinte Delegat, și patru ani Președinte al Comisiei de Disciplină. Profesionalismul, perfecționismul, abilitățile manageriale, exigența, corectitudinea și spiritul deontologiei profesionale i-au caracterizat întreaga activitate, transformându-l într-un model pentru breaslă. Dispariția sa este o mare pierdere pentru urbaniști, care nu îl vor uita niciodată. Suntem alături de familia îndurerată.