REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Conținut dosar

Pentru înscrierea la atestare, candidatul va transmite prin poștă electronică, la adresa comisieatestare@rur.ro, următoarele documente:

  1. cerere de înscriere (Anexa 1);
  2. informare și Consimțământ express;
  3. actul de identitate şi, dacă este cazul, alt act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene;
  4. atestatul de competență lingvistică a cunoștințelor de limbă română, pentru candidatul care nu este cetăţean român;
  5. certificat/adeverinţă medical(ă) atestând că este apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii de expert;
  6. certificat de cazier judiciar valabil;
  7. dovada achitării tarifului de atestare;
  8. portofoliu de documentatii (documentațile să conțină HCL/HCJ), pentru solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2), lit. a) respectiv portofoliu cu documentațiile avizate pentru solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2), lit. b) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea atestării pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajătii teritoriului și al urbanismului. Planșele trebuie să fie semnate și ștampilate de specialistul RUR

Atenție! Conţinutul dosarului de înscriere se va depune în format electronic pdf. sau jpg. şi nu va depăşi 150 MB.

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.