REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Conducere

Componența Consiliului Superior  mandat 2021 - 2023

Se constituie Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România în următoarea componență:
 
Membri titulari :

  • MDLPA

Dr. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
Urb. Augustina STAN
Dr.soc.Georgiana TOTH

  • APUR
Dr. urb. Radu-Matei COCHECI  (din data de 27.01.2022)
Lector dr. urb. Ana OPRIȘ (din data de 27.01.2022)
  • UAUIM

Prof.univ.dr.arh.Tiberiu FLORESCU
Conf.dr.urb. Andreea NECȘULESCU
Conf.dr.arh. Claudiu RUNCEANU

  • AASJ

Arh.- urb. Claudiu Daniel SALANȚĂ
 

  • OAR

Dr.arh. Florentina IUGAN
Arh. Bogdan Traian BOGOESCU

  
Membri supleanți:
 
MDLPA : Urb. Florentina CHIPER
UAUIM : Conf.dr.arh. Cristina ENACHE
APUR :   Conf.univ. dr. arh. Mihaela HĂRMĂNESCU
AASJ :     Arh. Loredana PĂLĂLĂU
OAR :      nu are nominalizat membru supleant
 
  In urma voturilor exprimate a celor 11 membri titulari prezenti la sedință, a fost ales cu unaminitate de voturi PREȘEDINTE RUR – Prof.univ.dr.arh. Tiberiu-Constantin FLORESCU și PREȘEDINTE-DELEGAT - Urb. Liviu BĂILEȘTEANU (conf. Hot.408/23.02.2023)
 Comisia de examinare  mandat 2021-2023
 
 
Urbanist Liviu BĂILEȘTIANU – președinte
Conf.dr.arh. Claudiu-Gheorghe RUNCEANU- președinte delegat (din 24.02.2022)
 
Nominalizări – MDLPA:
             Urbanist Florentina CHIPER – membru titular
             Urbanist Alexandra MARIN – membru titular
             Sociolog Georgiana TOTH  - membru supleant
                      -UAUIM:
Prof.dr.arh. Georgică MITRACHE - membru titular
Conf.dr.arh. Claudiu Gheorghe RUNCEANU - membru titular
Conf.dr.arh. Cristina ENACHE- membru supleant
                     - CS-RUR:
Prof. Dr. Arh. Radu RADOSLAV -  membru titular
Arh. Claudiu SALANȚĂ – membru titular
Conf.univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI –membru supleant 


 

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.