REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

Conducere

Componența Consiliului Superior  mandat 2023 - 2025

Se constituie Consiliul Superior al Registrului Urbaniștilor din România în următoarea componență:

PREȘEDINTE RUR – Prof. univ. dr. arh. Tiberiu-Constantin FLORESCU
PREȘEDINTE-DELEGAT - Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
 
Membri titulari :

  • MDLPA

Dr. arh. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
Dr. urb. Augustina STAN
Dr. soc. Georgiana TOTH

  • APUR
Lect. ​dr. urb. Radu-Matei COCHECI
Lect. dr. urb. Ana OPRIȘ
  • UAUIM

Prof. univ. dr. arh. Tiberiu FLORESCU
Conf. dr. urb. Andreea NECȘULESCU
Conf. dr. arh. Claudiu RUNCEANU

  • AASJ

Arh.- urb. Claudiu Daniel SALANȚĂ
 

  • OAR

Conf. dr. arh. Mihaela HĂRMĂNESCU
Lect. dr. arh. Toader POPESCU

  
Membri supleanți:
 
MDLPA : Urb. Florentina CHIPER
UAUIM : Conf. dr. arh. Cristina ENACHE
APUR :   Lect. dr. arh Dragoș BUHOCIU
AASJ :    Arh. Loredana PĂLĂLĂU
OAR :     Arh. Eugen PĂNESCU (începând cu data de 25.10.2023)

 

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.