REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

calendar

ANUNŢ COMISIE EXAMINARE PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURA
 

Vă informăm că următoarea şedinţă de atestare şi de examinare va avea loc pe 24 septembrie, ora 10.30.

Examenul se va desfășura online, pe  platforma ZOOM, al carei link, impreună cu ordinea de intrare a candidatilor, vor fi comunicate cu 5 zile inaintea sesiunii.
Dosarele de inscriere vor fi depuse online la adresele de email ale Registrului Urbanistilor din Romania sau ale Birourilor Teritoriale RUR (Iasi, Cluj, Timisoara), in functie de arondarea teritoriala a candidatului, pana la data de 15  septembrie 2020, ora 14.00
Dosarele  nu vor depasi 150 MB.
PRECIZĂRI PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI:
Continutul dosarului  va respecta in totalitate prevederile CONŢINUTULUI DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ, afisat pe site-ul RUR.
Fotocopiile vor fi reproduceri ale planşelor originale, semnate şi ştampilate; dacă acest lucru nu este posibil din varii motive, ele vor conţine semnături şi ştampile aplicate în original;
Detalii referitoare la conținutul dosarului de înscriere și bibliografie sunt disponibile la secțiunea comisie examinare/ info atestare-examinare de pe site-ul RUR.
După expirarea termenului limită de depunere a dosarelor, nu se mai fac completări.

IMPORTANT!
RUR nu face încasări cu numerar.
Tariful de examinare se achită cu ordin de plată sau la poștă în contul:
RO12 TREZ70020F305000XXXX la TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
C.I.F.: 17244352
Dovada tariful de examinare se va regasi în dosarul  electronic.


Hotărârea nr.333 din 28.05.2019

Procedura de examinare online

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.