REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Nicolae Bălcescu nr.17 A , etaj 5 , sector 1 București, c.p. 010043
Tel: (4)0314255456; (4)0314251383 (director executiv);
(4)0314251382 (contabilitate); 0314255457 (comisie examinare)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

ANUNȚURI

REZULTATE EXAMEN ATESTARE EXPERȚI TEHNICI EXRAJUDICIARI - SESIUNEA 15 APRILIE 2024

PROGRAMARE INTERVIU EXAMEN ATESTARE EXPERȚI TEHNICI EXTRAJUDICIARI - 15 APRILIE

ANUNȚ EXAMEN ATESTARE PENTRU ATRIBUIREA CALITĂȚII DE EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR - SESIUNEA APRILIE 2024

REZULTATE EXAMEN DOBÂNDIRE / EXTINDERE DREPT DE SEMNĂTURĂ - SESIUNEA MARTIE 2024

PROGRAMARE INTERVIU EXAMEN DOBÂNDIRE / EXTINDERE DREPT DE SEMNĂTURĂ - 26 MARTIE


PROGRAMARE INTERVIU EXAMEN DOBÂNDIRE / EXTINDERE DREPT DE SEMNĂTURĂ - 25 MARTIE

REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU DOBDÂNDIREA / EXTINDEREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ - SESIUNEA MARTIE 2024


ANUNŢ SESIUNE ATESTARE/EXAMINARE PENTRU DOBÂNDIREA/EXTINDEREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ - SESIUNEA MARTIE 2024

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERI ATESTARE EXPERȚI TEHNICI EXTRAJUDICIARI - SESIUNEA APRILIE 2024

ANUNȚ INTERVIU EXPERT TEHNIC JUDICIAR PENTRU SPECIALIȘTII ATESTAȚI RUR - MINISTERUL JUSTIȚIEI

TERMEN LIMITĂ ÎNSCRIERI SESIUNE DOBÂNDIRE/EXTINDERE DREPT DE SEMNĂTURĂ - SESIUNEA MARTIE 2024


ÎN ATENȚIA SPECIALIȘTILOR RUR - CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


FACTURARE - TARIFE

Începând cu data de 04.04.2022 adresa de corespondență pentru solicitări / emitere facturi este: facturare@rur.ro


AGENDA TERITORIALĂ 2030

A fost publicată versiunea în limba română a Agendei teritoriale 2030. Un viitor pentru toate teritoriile”

Aceasta este însoțită de „Atlasul pentru Agenda teritorială 2030. Hărți privind dezvoltarea teritorială la nivel European”. Ambele documente pot fi accesate pe pagina dedicată promovării și implementării Agendei Teritoriale 2030 disponibilă la următorul link: territorialagenda.eu/ro


BULETINUL INFORMATIV RUR

 

Evenimente


rur

ANUNȚ IMPORTANT
Vă informăm că începând cu data de 22 octombrie 2019 nu se mai pot face încasări în numerar la sediul RUR.
Tarifele se pot achita fie cu ordin de plată, fie la poștă, în contul
RO12TREZ70020F305000XXXX- TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, C.I.F. 17244352.  


Catre specialistii inscrisi in TABLOUL NATIONAL AL URBANISTILOR:

Avand in vedere faptul ca RUR nu are inca in functie un serviciu de expertiza, va rugam sa ne comunicati, cat mai urgent posibil, la adresa secretariat@rur.ro sau office@rur.ro, cine este de acord sa intocmeasca un punct de vedere, in calitate de specialist, la dosarul unei cauze in instanta, impreuna cu datele d-vs de contact care sa fie transmise instantei de judecata. Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca punctul de vedere necesar in cauza, este solicitat persoanei desemnate dintre cei care isi dau acordul, in calitate de specialist, in conformitate cu dispozitiile Art. 330 alin. 3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, si nu de expert.

10 iunie 2019


INFORMARE DEPUNERE DOSAR STAGIU

Începând cu data de 20 ianuarie 2020 Dosarul de stagiu se va depune doar în format electronic pe platforma PCUe sau la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Pentru informații legate de accesul la platforma PCUe vă recomandăm să consultați „Ghidul de utilizare cetățeni și persoane juridice” la linkul https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/ghiddeutilizare.aspx.

Atenționare!
Orice modificare survenită în timpul perioadei de stagiu profesional (schimbare îndrumător, suspendare etc.) se va anunța la Registrul Urbaniștilor din România, la adresa de email: stagiurur@rur.ro.
Raportul și caietul de activitate care atestă finalizarea stagiului și care vor completa dosarul depus în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism, trebuie să fie în conformitate cu informațiile declarate în dosarul de stagiu.