REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

LICITAȚIE PUG SLĂNIC MOLDOVA

Primăria orașului stațiune turistică Slănic Moldova, jud. Bacău, organizează LICITAȚIE „ Actualizare plan urbanistic general și regulament local de urbanism al orașului SLĂNIC MOLDOVA”

Principalele caracteristici ale localității sunt:

 1            Populatia inclusiv localitatile apartinatoare:         4198 locuitori

 2            Nr. gospodarii    1600;
 3            Locuințe               2000;
 4            Suprafata teritoriului administrativ =       11413  ha;
 5            Suprafaţa teren intravilan.            391 ha;
 6            Suprafaţa teren extravilan:          11022 ha;
 7            Localitati componente (cartiere)               Slanic Moldova, Cerdac, Cireșoaia;
 8            Infrastructura rutieră:    DN, DC;
 9            Infrastructură feroviară:                NU;
10           Stațiune balneo-climaterică:        DA;
11           Scoli       4;
12           Grădinițe             3;
13           Monumente istorice:     3;
14           Rezervatii si monumente ale naturii:        2;

Atașăm Caietul de sarcini al licitației.

Primaria orașului Slănic Moldova este deschisă oricăror observații, sugestii de îmbunătățire.
Rugăm pe cei interesați să ne contacteze pentru informații, precizări suplimentare.

e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro;
web: www.primariaslanicmoldova.ro;
tel: 0234/348119; fax: 0234/348829;

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.


ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu
COMISIA EUROPEANĂ


Baza de date a profesiilor reglementate

Sistemul de informare al pieţei interne