REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

conducere

În baza nominalizărilor, se validează ca membrii titulari ai Consiliului Superior 2017
            - Din partea MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU


            - Din partea APUR:
Conf.univ.dr. arh. Gabriel PASCARIU
Conf.univ.dr.arh. Angelica STAN                     
            - Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU
Prof. univ. dr. arh. Emil-Barbu POPESCU
          - Din partea OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU
Dr. arh. Veronica MARIN
            - Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU                
           - Din partea AASMR:
        nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri

Se validează ca membrii supleanţi, în baza nominalizărilor:
- Din partea MDRAP: nu s-au făcut nominalizări
- Din partea APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU
- Din partea UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
           
Preşedinte R.U.R a fost reconfirmat D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU.
Pentru Comisia Profesională a fost reconfirmat ca Preşedinte d-l. prof.univ.dr.arh.Tiberiu FLORESCU, pentru Comisia de Examinare d-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, pentru Comisia de Disciplină d-l Gheorghe Ştefan ELKAN, iar ca purtător de cuvânt a fost numit - d-l prof. univ. dr. arh. Tiberiu FLORESCU.       

 

 

           
 

Birouri teritoriale


rur

Registrul Urbaniștilor din România este alături de d-na arh. Andreea - Elena AIACOBOAIE, Șef Birou Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în ceasul de grea cumpănă la despărțirea de bunica sa. Asigurăm îndurerata familie de întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să o odihnească în pace, iar pe cei rămași să-i mângâie.
6 iunie 2018
ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniștilor din România este membru cu drepturi depline în organizația europeană a urbaniștilor.
Înființată în 1985, ECTP-CEU reunește 25 de organizații profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiți pe site-ul www.ectp-ceu.eu