REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Str. Tudor Arghezi, Nr. 21, Etaj 6, sector 2, Bucureşti, cod 020943
Tel./Fax: 0213118338, 0314251383, 0314251382(contabilitate)
E-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro

conducere

În baza nominalizărilor, se validează ca membrii titulari ai Consiliului Superior 2017
            - Din partea MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU


            - Din partea APUR:
Conf.univ.dr. arh. Gabriel PASCARIU
Conf.univ.dr.arh. Angelica STAN                     
            - Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU
Prof. univ. dr. arh. Emil-Barbu POPESCU
          - Din partea OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU
Dr. arh. Veronica MARIN
            - Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU                
           - Din partea AASMR:
        nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri

Se validează ca membrii supleanţi, în baza nominalizărilor:
- Din partea MDRAP: nu s-au făcut nominalizări
- Din partea APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU
- Din partea UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
           
Preşedinte R.U.R a fost reconfirmat D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU.
Pentru Comisia Profesională a fost reconfirmat ca Preşedinte d-l. prof.univ.dr.arh.Tiberiu FLORESCU, pentru Comisia de Examinare d-l conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, pentru Comisia de Disciplină d-l Gheorghe Ştefan ELKAN, iar ca purtător de cuvânt a fost numit - d-l prof. univ. dr. arh. Tiberiu FLORESCU.       

 

 

           
 

Evenimente


rur

Noutăţi

Rezultatele atestărilor și examinărilor din ședința Comisiei de Examinare din 28 martie 2018


TEZE prealabile ale proiectului  Codului amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor

Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 13.03.2018.
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Bulevardul Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti - Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura, la adresa de e-mail augustina.stan@mdrap.ro sau la numarul de fax 0372-114.549.
Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 30 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Materialul poate fi consultat accesand link-ul: http://www.mdrap.ro/proiect-de-hg-pentru-aprobarea-tezelor-prealabile-ale-proiectului-codului-amenajarii-teritoriului-urbanismului-si-constructiilor

Birouri teritoriale


rur

In cursul anului 2009 Consiliul Superior a aprobat înfiinţarea a trei birouri teritoriale în municipiile Timişoara, Cluj - Napoca şi Iaşi. Activitatea desfăşurată o puteţi urmări în site, în secţiunile dedicate.

ECTP-CEU (CONSILIUL EUROPEAN AL URBANIȘTILOR)

rur

Registrul Urbaniştilor din România este membru cu drepturi depline în organizaţia europeana a urbaniştilor.
Înfiinţată în 1985, ECTP-CEU reuneşte 25 de organizaţii profesionale din 23 de state membre.
Mai multe detalii găsiţi pe site-ul www.ectp-ceu.eu